Protecția datelor (GDPR)

Centrul Sens Medica SRL-D prelucrează date personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv Regulamentul UE nr.2016/679 (cunoscut sub numele de GDPR). Rolul prezentei notificări este de a explica modul şi scopul în care datele dumneavoastră personale sunt folosite. Vă rugăm să citiţi această notificare despre protectia datelor cu atenţie.

ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Centrul Sens Medica SRL-D, prin pagina web www.sensmedica.ro, prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 1. În scopul prestării serviciilor medicale conform contractului încheiat cu societatea noastră;
 2. În scopul respectării obligaţiilor legale;
 3. În scop de marketing, pentru informarea dumneavoastră cu privire la serviciile şi ofertele promoţionale ale societăţii noastre şi pentru îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor oferite;

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESĂM?

Centrul Sens Medica SRL-D prelucrează următoarele date cu caracter personal:

 1. Numărul de telefon şi adresa de e-mail, pentru comunicarea cu dumneavoastră, pentru a vă presta serviciile pe care le-aţi contractat cu noi;
 2. Numele şi prenumele dumneavoastră, domiciliul şi codul numeric personal reieşite din copia cărţii de identitate, dovada de asigurat, pentru a vă presta serviciile pe care le-aţi contractat cu noi şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale;
 3. Adresa de e-mail în vederea efectuării de comunicări electronice în scop de marketing, condiţionat de exprimarea de către dumneavoastră a consimţământului în acest sens;
 4. Date şi informaţii privind sănătatea dumneavoastră (pot proveni din buletine de analize, scrisori medicale, etc.) pentru a vă presta serviciile pe care le-aţi contractat cu noi prin cea mai bună conduită medicală raportată la fiecare caz în parte şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale;
 5. Imagini video strict legate de pază şi protecţie;

ÎN CE MOD PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele personale vor fi stocate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispoziţiile legale generale precum şi cele aplicabile în domeniul medical.

Aceste date vor fi păstrate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi aplicăm măsuri tehnice şi organizatorice de protejare a tuturor operaţiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum şi pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Menţionăm că datele personale colectate şi procesate de către societatea noastră NU sunt transferate către o ţară terţă sau către o organizaţie internaţională şi nici nu sunt transmise terţilor în scopuri de marketing.

Datele cu caracter personal sunt transmise către destinatari din România, precum Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Direcţia de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii, împuterniciţi ai acestora în cazul în care serviciile prestate de către societatea noastră sunt acoperite de către asigurarea de sănătate, sau către firmele colaboratoare, care ne oferă servicii de IT, contabilitate, marketing, pentru a ne permite să ne concentrăm la ceea ce ştim să facem cel mai bine, prestarea de servicii medicale de înaltă calitate. Bineînţeles, ne asigurăm întotdeauna că instituim măsuri adecvate pentru protectia datelor dumneavoastră, chiar şi când acestea au fost transmise la terţi.

CE DREPTURI AVEŢI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PROTECTIA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal – puteţi solicita informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul la rectificare – puteţi rectifica datele personale inexacte sau le puteţi completa;
 • Dreptul la ştergerea datelor – puteţi solicita ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanţe, în cazul în care prelucrarea acestora s-a făcut ilegal sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de a vă retrage consimţământul – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământul dumneavoastră, vi-l puteţi retrage oricând. Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii consimţământului rămânând în continuare valabilă;
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării – puteţi solicita şi obţine restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în cazul în care contestaţi exactitatea datelor, în anumite curcumstanţe;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteţi primi, în anumite condiţii legale, datele personale pe care ni le-aţi furnizat, într-un format care poate fi citit automat şi puteţi solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul la opoziţie – puteţi să vă opuneţi, în special prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul de a depune o plângere la societatea noastră sau la autoritatea competentă privind protecţia datelor;
 • Dreptul de a vă adresa justiţiei.

Societatea noastră NU prelucrează datele dumneavoastră personale printr-un proces decizional automat şi NU creează profiluri.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, precum şi pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această Notificare sau în legătură cu utilizarea de către societatea noastră a datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să contactaţi responsabilul nostru cu protecţia datelor personale. Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor din cadrul societăţii noastre, sunt: contact@sensmedica.ro.