Termeni și condiții

Copyright

Toate materialele de pe acest site, precum şi fişierele asociate cu acesta sunt proprietatea Centrului Sens Medica (conform acestor termeni şi condiţii) şi sunt protejate de legile dreptului de autor din România şi în temeiul tratatelor cu alte naţiuni. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, niciun material de pe acest site nu se află în domeniul public. Puteţi descărca, copia, reproduce, redistribui, publica, republica, afişa sau transmite materialele de pe acest site numai cu permisiunea scrisă a conducerii Centrului Sens Medica, şi numai materialele pentru care aţi primit permisiune. Centrul Sens Medica nu garantează în niciun fel că utilizarea materialelor afişate pe acest site nu încalcă drepturile terţilor.

Linkuri

Puteţi face link la acest website fără acordul expres scris al Centrului Sens Medica. Vă rugăm să reţineţi că acest site este legat de alte site-uri, care pot avea condiţii de utilizare diferite.

Actualitate termeni și condiții

Centrul Sens Medica face eforturi rezonabile pentru a se asigura că toate informaţiile de pe acest site sunt corecte şi la zi. Cu toate acestea, Centrul Sens Medica nu prezintă nici o garanţie cu privire la exactitatea, fiabilitatea, sau plenitudinea informaţiilor.

Declaraţie privind informaţiile medicale oferite

Informaţiile furnizate în acest website sunt doar în scopuri informaţionale şi nu înlocuiesc sfaturile medicale de specialitate. Vă recomandăm să discutaţi despre problemele de sănătate cu care vă confruntaţi, cu medicul de familie sau cu medicul de specialitate clinică. Sens Medica nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele daune de orice natură rezultate în urma folosirii informațiilor medicale puse la dispoziție prin intermediul www.sensmedica.ro.

Limitarea răspunderii

Acest site este furnizat „ca atare”, folosirea materialelor şi informatiilor reprezintă exclusiv propriul dvs. risc. Centrul Sens Medica nu îşi asumă răspunderea pentru daune de orice fel cauzate de viruşi care vă pot infecta echipamentele informatice sau alte bunuri, ca urmare a accesării sau vizitării site-ului sau descărcării materialelor de pe acesta.

În nici un caz Centrul Sens Medica nu va fi făcut responsabil pentru orice acţiuni indirecte, accidentale, speciale, consecvente sau punitive, fie că e o acţiune în contract sau prejudiciu (inclusiv neglijenţă şi responsabilitatea strictă), rezultată din vina sa sau neexecutarea în conformitate cu aceşti termeni de utilizare, inclusiv, dar nu limitat la, pierderi de date, incapacitatea de a accesa sau utiliza site-ul, şi pierderea beneficiilor anticipate sau beneficii, chiar dacă Centrul Sens Medica a fost avertizat de posibilitatea unor astfel de daune.

Comunicarea reciprocă

Orice comunicare între Dvs. şi Centrul Sens Medica precum şi materialele pe care le transmiteţi prin postă electronică sau în alt mod, inclusiv date, întrebări, comentarii sau sugestii, sunt tratate ca neconfidenţiale şi neprotejate. Informaţiile transmise devin proprietatea Centrului Sens Medica şi pot fi folosite pentru orice scop, inclusiv, dar nu limitat la, reproducere, cercetare de piaţă, strângerea de fonduri şi focus grupuri. Mai mult, Centrul Sens Medica are libertatea de a folosi orice idei, concepte, know-how sau tehnici pentru orice scop, inclusiv, dar nu limitat la, dezvoltarea, fabricarea sau comercializarea produselor.

Mărci comerciale

Toate mărcile comerciale şi siglele afişate pe acest site sunt proprietatea deţinătorilor lor. Nimic din conţinutul acestui website nu poate fi interpretat ca o acordare de drept sau de licenţă de a utiliza o marcă înregistrată fără permisiunea în scris a proprietarului său.

Revizuiri

Centrul Sens Medica îşi rezervă dreptul de a modifica şi completa aceşti termeni în orice moment, fără notificare prealabilă, prin postarea noilor condiţii pe site. Accesarea site-ului constituie acceptarea de către dumneavoastră a termenilor noi.

Litigii

Acest acord este guvernat de legile din România.

Utilizarea acestui site reprezintă acordul Dvs. pentru acceptarea termenilor şi condiţiilor prezentaţi mai sus.